DETTA VILLE VI

bild på en pratbubbla där det står

Museer ska vara till för alla. Därför ska de vara tillgängliga för alla. Alla har lika stor rätt att delta i och skapa kulturen! Men många museer dras med otillgängligheter av olika slag. För vissa människor innebär det att det blir svårare att ta del av det som finns på museer. För andra blir det rent av omöjligt. Detta ville Funktek ändra på.

Funktek var ett treårigt projekt finansierat av Arvsfonden, och handlade om att alla ska kunna gå på och uppleva museum. För att det skulle bli möjligt behövde vi veta vad olika människor med olika funktionsvariationer tyckte, tänkte och ville ha!

Därför anställde Funktek personer med olika funktionsvariationer för att utvärdera tillgängligheten på Göteborgs stadsmuseum. Vi kallade det att jobba som Funktek–pilot. Genom att göra olika workshops tillsammans fick vi nya kunskaper. Vi ville att dessa kunskaper skulle förändra sättet Göteborgs stadsmuseum planerar och bygger utställningar på. Så att framtidens museer blir mer tillgängliga för fler människor. Vi ville inte skapa fler särlösningar, vi ville skapa lösningar.
Även om projektet har nått sitt slut finns hemsidan kvar för att inspirera andra till att börja tillgängliggöra sina verksamheter. Välkommen att kika runt!