HANDBÖCKER

I slutet av projektet samlade vi många av våra tankar, erfarenheter och lärdomar i några olika handböcker eller utbildningsmaterial. Inom kort kommer allt material finnas på denna sida att ladda ner gratis i tillgängliga och uppläsningsbara PDF:er.

 

 

Omslaget har citrongul botten. I mitten står titeln

Bara gör! – Så skapar du ett tillgängligare museum

Vill du göra tillgängliga arrangemang och utställningar? Då är det här handboken för dig. Under tre år med projektet Funktek har vi testat utställningar, visningar och platser i staden och tillsammans lärt oss om vad som skapar tillgänglighet. Här finns förslag på hur ni själva kan utvärdera ert arbete och arbeta tillgängligt från grunden. Tipsen bygger på tester som gjorts i museets olika verksamheter, men vi tror att även du som jobbar inom andra områden kommer att ha nytta av den. Vi hoppas att handboken ska inspirera till att vilja testa mer och bidra till ett ännu bättre och tillgängligare kulturliv.

Handboken ”Bara gör”

 

På citrongul botten står det

Funktek på en dag

Det här materialet är tänkt att användas för att under en endagsworkshop få en överblick och en känsla för att arbeta med Funktek-metoden och vårt “Funktänk” för att uppnå förbättrad tillgänglighet.

OBS! Denna fil är rätt stor och kan ta lite tid att ladda ner. Var tålmodig, för det är värt det!

Funktek på en dag

 

Omtänkt

OMTÄNKT – så heter Riksutställningars magasin om tillgänglighet i museivärlden. Produktionen är ett delresultat av ett flerårigt projekt som drivits i samarbete med bland andra Funktek. Den 60 sidor tjocka publikationen har ett brett anslag, med artiklar, intervjuer och tips som belyser ämnet tillgänglighet utifrån många perspektiv och olika funktionsvariationer.

”Omtänkt” – Riksutställningars magasin om tillgänglighet