normkritik-01

Vad menas med att "ha en funktionsvariation"?

I Funkteks ordlista förklarar vi flera ord som brukar dyka upp i samtal om tillgänglighet och allas rätt till kultur!

Bilden visar montrar med föremål och frågeställningar därunder. Jag uppskattade montrarna med föremål och skylten "Vad är detta?". Det väcker hos mig nyfikenhet och skapar intresse. Ofta uppfattar jag det som om prylar bara staplas på varandra, läser jag inte så mycket om dem. Om det istället, som här, ställs frågor kring vad föremålet är - vill jag veta mer. Under frågeställningen står svaret och lite fakta kring det. Utmärkt!

Läs vår blogg

Nu har vi en bloggredaktör! Här är Fredrik, han är funktek pilot och skriver i bloggen vad som händer i projektet.

jagärfunktionshindrad-01

Om projektet Funktek

Det är synd om Göteborgs stadsmuseum eftersom hen har funktionshinder.