Hur skapas en tillgänglig text?

Det finns flera bra riktlinjer som en kan använda sig av när något ska bli tillgängligt. Hur bred en passage bör vara eller på vilken höjd en krok ska sitta är sådant som går att läsa sig till. Vissa saker är det svårare med: hur skrivs en tillgänglig utställningstext?

Funktek har tidigare testat sig fram till hur lång den bör vara. Det här blogginlägget skulle sluta här om det varit en utställningstext, för nu börjar vi närma oss 80 ord.  Ibland behövs ”textpauser” som kan skapas med hjälp av en bild:

????????????????????????????????????

Bilden visar en vit pelare i utställningen Urbanum. På pelaren sitter en skylt med en introduktionstext till utställningen.

Tecksenstorlek och kontraster är andra saker som inte behöver testas gång på gång.  Men själva innehållet i texten är det bäst att en låter flera olika personer läsa och tycka till om.

Bilden visar en anslagstavla. Till vänster på anslagstavlan hänger en bild på en person med mustash och skägg på hakan. Personen bär 1600-tals-kläder. Till höger sitter två post-it-lappar. På den ena står det: "Vad är en burgreve? Förklara gärna!". På den andra står det: "Man måste ha förkunskaper innan men förstår texten".

Den 31 maj 2016 testade Funktek delar av texterna för den kommande utställningen Göteborgs födelse. Är texterna lockande? Är de för enkla eller för komplicerade? Hur ”smakar” och upplevs texterna? Med oss denna gång hade vi museets pedagog Håkan Strömberg som är den som skriver texterna för utställningen.

Bilden visar ett bord i ljust trä. Till vänster på bordet ligger ett papper med en text som har rubriken "Myten om Göteborg". Till vänster på bordet ligger det pennaor och oskrivna post-it-lappar.

En text ska vara korrekt. Den ska innehålla tillräckligt mycket information. Den ska också vara enkel och kort. Utmaningen är att få med sig alla de tre sakerna samtidigt, menar Håkan.

Av utställningens ca 60 texter valdes 11 ut och luslästes. Genom att kolla på ett urval av texterna kan museet med hjäp av Funktek-piloterna få en riktning som kan användas för resten av texterna. För att alla skulle kunna delta i workshopen hade texterna spelats in så att de också gick att lyssna på för den som önskade.

Bilden visar en person som sitter vid ett bord. Personen lyssnar på inspelade texter med hjälp av en iPad och hörlurar. Personen har kort snaggat hår och har en namnlapp på sig där det står skrivet: "Sune".

De texter som innehöll människoöden uppskattades av piloterna. Att möta människor i texterna är ett anslag som funkar bra. Texter som beskrev föremål och hade ett målande språk togs också väl emot. De skapade inre bilder hos läsaren, som gjorde att texten blev behagligare att läsa. Många texter skapade också ett samtal om Göteborgs historia snarare än en diskussion om de var tillgängliga eller ej. Det är ett tecken på att texten funkar. När något är tillgängligt och funkar bra så tänker du inte på att det är just tillgängligt och bra!

Bilden visar fem personer som står vid en anslagstavla. På anslagstavlan sitter det utskrivna texter som de läser. En av personerna har skrivit något på en post-it-lapp och ska just fästa lappen på anslagstavlan. Vissa texter uppfattades som för långa, trots att de inte är längre än vad vi testat oss fram till tidigare:

“Jag blir stressad av så mycket text och läser långsamt, så jag föredrar att lyssna på inläsningarna istället. Dessutom får jag ont av att stå länge så det känns bättre att få sitta ner och lyssna.”

Läsarna önskade också att ord som kan ha flera betydelser undviks. Detta är viktigt att tänka på eftersom en del läser mer bokstavligt än andra. Ett ord med flera betydelse kan då skapa förvirring och stress.  De som valde att lyssna på texterna istället för att läsa uppmärksammade oss på att det är viktigt med pauser i inläsningen så att besökaren hinner reflektera över vad som har sagts.

Bilden visar en man som står framför en anslagstavla. Personen står till vänster i bild och håller sin hand mot sin haka. Personen har kort snaggat hår och läser med ett koncentrerat ansiktsuttryck. Till höger i bild syns tre anslagstavlor med olika texter. En svårighet med att testa texter innan själva utställningen är klar är att sammanhanget som texterna kommer att finnas i inte kan ”hjälpa” texten vid själva testet. När vi monterade texter med tillhörande bilder inför testet sattes en bild upp vid fel text. Detta gjorde att det också blev svårare att läsa texten. Men det säger samtidigt mycket om hur många olika saker som spelar in när en person ska ta till sig en text.

Bilden visar ett stort bord ovanifrån. Bordet är ovalt och kring bordet sitter 15 personer och fikar och pratar.

Texterna har tidigare lästs av arbetsgruppen för utställningen och av en rad olika experter på Göteborgs historia. De har också testats med en skolklass som har fått följa utställningsproduktionen. Nu kommer texterna att skrivas om så att så mycket som möjligt av de olika aspekterna fångas upp. Resultatet får du se i mars 2017 när den nya utställningen öppnar!

/Daniel

 

Tillbaka till bloggen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan använda dessa HTML-taggar och attribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>