VI TESTAR TEKNIK I URBANUM

Det här var den sista workshop innan Urbanums invigning som tog plats den 28 mars, som var en stor succé. Vi hade en till slut-utvardering av Urbanum som vi kommer att skriva om i en framtida blogg inlägg.

I denna Workshop testade vi två interaktiva tekniska koncept som tagits fram utav Interactive Institute för utställningen Urbanum. Den första var en ”välkomstfilm” som kommer att möta dig precis innan du kommer in i själva utställningen. En sensor registrerar när en person rör sig mot skärmen och utifrån dennes rörelser så kommer olika byggnader, monument, människor eller fordon in i bilden.
Det andra konceptet är något som kallas för en Kaleidomorph. Det är en teknik som fotar av dig som besökare och klipper ihop denna bild med olika bilder av byggnader i Göteborg. Resultatet blir en ”morph” av delar av staden med någon av dess invånare (du).

Med på workshopen var Nils och Jakob från Interactive Institute Göteborg.

Syftet med testet var att ge Interaktiva Institutet direkt feedback på hur tekniken fungerar i praktiken. Vi började med att dela upp oss i två grupper och ta oss till utställning utan mycket förkunskap, att bättre förstå individens interaktion och samspel med tekniken, så lik en verklig situation i utställningen som möjligt.

I den andra delen av testet fick funktek-piloterna svara på några frågor på egen hand. Flera av frågorna hade de redan besvarat i utställningen bara genom att vara där och interagera med tekniken.
Trots en del ”köbildning” vid varje station och att ljudnivån i lokalen blev för hög för att vara dräglig var intresset stort och återkopplingen var bra.

På bilden ser man Funktek-piloter som tittar på en skärm. Två stycken sitter i rullstol. Golvet är grönt och gult, väggarna är vita.

På bilden ser man Funktek-piloter som tittar på en skärm.

Välkomstfilmen

Idén om att ta oss till uttställning utan mycket förkunskap, trots goda avsikterna, blev snabbt problematisk. Det visade sig att tekniken behövde förklaras och beskrivas, vad den gör och hur den ska användas. Med välkomstfilmen vi hade oklarheter kring hur det fungerar och om det är en tidsaxel eller inte.

Det fanns också viss förvirring kring formuleringen av vissa frågor. Till exempel med “Vad gör den här?”, om betoning var på ‘här’ eller ‘gör’. Tack vare den feedback vi fått kring detta, vi har nu förbättrat och utvecklat denna aspekt av våra workshops ytterligare.

Överhuvudtaget, deltagarna kände sig lockad in i utställning och vi fick fler förslag och återkoppling kring användningen av ljud och syntolkning.

Kaleidomorphen

Vi gjorde likadant här med kaleidomorphen, en pilot i taget gick fram utan instruktioner och fick  testa att använda kaleidomorphen.
Igen vi märkte att tekniken behövde en beskrivning. En pilot med synnedsättning kännde att hen behövde förklaring och var inte ensam i denna känsla.

De krav och förslag som har kommit upp mest var att kameran och nedräknaren borde vara större och tydligare, samt att det borde finnas instruktioner.

På bilden ser man två personer som tittar på två gula bildskärmar med figurer på. De står framför en grön vägg till vänster och en vit vägg till höger.

Två personer som tittar på två bildskärmar.

 

Med det sagt, helhetsbilden av workshopen var ändå god. Vi fick svar på det vi ville och fick förslag och synpunkter som vi inte hade kunnat lista ut eller komma fram till utan en workshop som denna. Som med så mycket i Funktek så är det just er Piloter och era erfarenheter och insatser som är de allra viktigaste i projektet.

Vi ser fram emot det fortsatta arbetet. Vi har planer för fler sätt att engagera er piloter och öka aktiviteten på bloggen. Mer om det kommer snart!