Om syntolkning och ledsagning

Funktek har sedan en tid tillbaka börjat arbeta med syntolkning tillsammans med Eli Tistelö och Annette Wilhelmsson. Vi ser det som ett bra sätt att göra kulturen tillängligare för fler – såväl för seende som för personer med synnedsättning. Därför har vi haft en rad workshops på temat med museets personal.

Den 20 juni arrangerades ytterligare en workshop. Syftet var framför allt att introducera museets nya pedagoger Jessica och Herkules för metoden. Denna gång presenterade Eli och Annette också saker som är bra att tänka på när en ledsagar en person med synnedsättning. Vi fick bland annat lära oss att:

  • Den som ledsagar en annan person kan erbjuda sin arm genom att sätta den i ”armkroksläge”. Det är viktigt att den som blir ledsagar själv får välja om hen vill gå i armkrok eller bara lägga sin hand på ledsagarens arm eller axel. Tvinga inte på någon ledsagning. Berätta att det är en tjänst som kan erbjudas om det önskas.
Bilden visar två personer. Den ena personer ledsagar den andre genom ett rum med höga gulmålade väggar. Bakom personerna syns två höga fönster. Det hänger klotformade lampor i taket.

Ledsagning pågår.

  • Ledsagaren bör gå ett halvt steg före den som ledsagas. Då känner den som ledasagas om sällskapet är på väg uppför eller nerför t.ex. en trappa. Vid smala passager kan ledsagaren hålla sin arm lite bakom sig för att markera att vägen framför är mindre framkomlig.

 

  • Om ledsagaren vill visa var t.ex en stol är kan hen lägga sin hand på stolen. Då kan den som ledsagas följa ledsagarens arm och hitta till stolen. Samma teknik kan användas för att visa var ledstångar på trappor är eller för att visa var föremål är någonstans. Se upp med ledstångar på trappräcken eftersom de ibland kan ta slut utan att trappan har tagit slut. Då finns det risk för att någon ramlar!
På bilden syns fyra personer som ledsagar varandra. De ska just bege sig ner för en trappa. till höger om dem syns bruna mappar. Till vänster syns en vägg som persikofärgad. trappans räcke anas. Räcket är mörkt grått.

Ledsagning nerför en spiraltrappa.

  • Vid dörrar kan ledsagaren tala om på vilken sida dörren ”hänger”. Då blir det lättare att förtå hur man ska ta sig igenom.

De som deltog på workshopen fick ledsaga varandra genom museets bibliotek. Därefter fick de turas om att syntolka föremål för varandra. Du kan läsa mer om hur syntolkning fungerar genom att trycka på länken nedan:

Syntolkning pågår!