RAPPORTER

OBS! Sidan är under konstruktion. Inom kort kommer fler rapporter att läggas upp!

Efter nästan varje workshop har vi på Funktek skrivit och sammanställt en rapport där vi redovisar våra resultat. Dessa och många fler kan du öppna som tillgängliga PDF:er och ladda ner här från vår hemsida.

 

FÖRSTUDIE

Funktek har tillsammans med Jubileumsparken och Älvstranden Utveckling samverkat i förstudien ”Bada mitt i stan”. Ta del av resultatet här!

Slutversion rapport Funktek Badmiljöer inom förstudie -Bada mitt i Stan- Jubileumsparken sammanställt av Lisa Wahle projektkoordinator

FORSKNING

Magnus Erikson har varit följeforskare i Funktek. Hans jobb var att studera hur Funkteks tillgänglighetsarbete kan användas inom hållbar stadsutveckling. Här kan du ta del av hans rapporter:

Funktek forskningsrapport 1

Funktek Forskningsrapport 2 tillgänglig stadsutveckling

RAPPORTER FRÅN WORKSHOPS

De flesta workshoparna på Stadsmuseet har kulturföreningen Utopia tagit fram och drivit. Här delar vi med oss av våra resultat från några av våra testplatser!

Göteborgs stadsmuseums hemsida

Utvärdering av Göteborgs stadsmuseums hemsida

Musiklivet Göteborg

Utvärdering av Musikstaden (Numera Musiklivet Göteborg) Formgivning

Stadsvandringar

Utvärdering av Stadsvandringar 2014

Utvärdering av Stadsvandringar 2015

Göteborgs födelse

Utvärdering av Göteborgs födelse Formgivning del 1

Utvärdering av Göteborgs födelse Formgivning del 2

Porten mot väster

Utvärdering av Porten mot Väster

Värdefullt:

Att uppleva en utställning i ljud

Urbanum

Utställningens rumslighet

Slututvärdering

Omänskligt

Slututvärdering Omänskligt