men exakt hur


VAD GJORDE EN FUNKTEK-PILOT?

 

Funktekpiloterna deltog i olika workshops där vi tillsammans undersökte Göteborgs Stadsmuseums utställningar utifrån var och ens egen funktionsvariation.

Utifrån vad våra Funktek-piloter tyckte, tänkte och ville ha testade vi ny teknik och nya lösningar för att se om vad som kunde göra framtida utställningar bättre och mer tillgängliga för alla.

MEN EXAKT HUR?

Om en ville bli en av våra FunkTek-piloter så kontaktade en oss, sen bestämde vi tillsammans när vi skulle ses och vilka workshops en ville vara med i. Göteborg stadsmuseum och museets  stadsvandringar var vår främsta testplats. Stadsvandringarna är en vandring i grupp ledda av en guide till olika historiska platser i Göteborg.

I Funktek kommer vi att testa flera olika utställningar på museet under projektets gång. Du kan läsa mer om vilka utställningar vi testade på rapporter .

Vi var allt från fem till runt tjugo personer per workshop. Varje workshop tog mellan cirka två och fyra timmar. Under workshoparna diskuterade vi resultatet både i mindre grupper och alla tillsammans. Efteråt bjöds det på fika, vilket var väldigt uppskattat. Alla som ville fick lön för sitt arbete. Du kan läsa mer om hur det funkade på Funktekpiloter .