vadå funktions-variation?


VAD ÄR NORMKRITIK?

I Funktek tänkte vi NORMKRITISKT! Det betyder att vi kritiserade att det i dagens samhälle och i kulturlivet finns normer eller ideal som talar om för oss hur en person skall vara. Det kan handla om hur vi ska se ut, vem vi ska gilla, vad vi ska jobba med, vilket kön vi ska ha, eller hur vi skall fungera. Detta ville vi ändra på! Vi ville att en större variation människor skulle vara med och skapa och ta del av kulturen!

VADÅ FUNKTIONSVARIATION?

I Funktek använde vi oss av ordet funktionsvariation för att beskriva att människor fungerar olika och har olika behov. Vi tycker att det är ett bättre ord än till exempel ”utvecklingsstörd”, ”handikappad” eller ”funktionsnedsatt”. När vi använder ordet funktionsvariation är vi normkritiska, för alla har ju en egna variation av hur de fungerar. Inga människor är exakt lika. Vi passar bara mer eller mindre in i en norm.

Om det är någon som har funktionshinder så är det museet, inte besökarna!