VAD VAR EN FUNKTEKPILOT?

Vissa saker går inte att läsa sig till, utan måste upplevas.

Under projektets tre år följde Funktek skapandeprocessen av flera utställningar från start till mål, deltog i stadsvandringar och programverksamhet och genomförde över 80 workshops på olika teman.

Metoden, att testa och utvärdera tillsammans med besökare i workshops, växte under projektet från metod till själva lösningen. Det är genom att träffa besökare som museerna kan bli tillgängligare och för alla. När människor som funkar på olika sätt träffar varandra uppstår en mer konkret förståelse om varför tillgänglighet är viktigt.

Personer med egen erfarenhet om otillgängliga miljöer är oftast den säkraste källan till kunskap. Därför anställde Funktek personer med olika normbrytande funktionsvariationer för att utvärdera tillgängligheten på Göteborgs stadsmuseum och i staden. Det har kallats för att jobba som funktekpilot.

Funktekpiloterna varit testpiloter av ny teknik och nya metoder. De har utvärderat befintliga verksamheter som utställningar och visningar, stadsvandringar och miljöer. De har också varit med och tagit fram nya lösningar och kommit med idéer som flera gånger blivit de slutgiltiga valen för museet. De har bloggat, föreläst, lett workshops och satt ihop utbildningar för personalen.

För Funktek har det varit självklart att alla som arbetar får en skälig lön. Lönen har varit en förutsättning för att kunna jobba så mycket som många av referenspersonerna har gjort. Dock bör en tänka på att en eventuell timanställning som referensperson kan påverka möjligheten till annan ersättning. Om du funderar på att ta hjälp av referenspersoner i din verksamhet och även vill ge lön för deras arbete (Mycket bra idé! Kör på!) så är det därför viktigt att kolla upp vad som gäller om någon samtidigt får aktivitets- eller sjukersättning eller annan partiell ersättning från exempelvis Försäkringskassan.   

Under “Vår metod” kan du läsa mer om hur Funktek har utvärderat verksamheten, samt vilka arenor som testats.