Vår metod

Funkteks workshops hölls på Göteborgs stadsmuseum. En workshop bestod av en grupp funktekpiloter (vanligtvis mellan fem till tjugo personer) och tog mellan två och fyra timmar att genomföra. För varje workshop brukade vi ha ett tema då vi hade något som vi fokuserade extra mycket på. Det kunde exempelvis vara hur en kunde skriva lättlästa utställningstexter. Eller så tittade vi på hur designen såg ut i rummet och om det var möjligt för alla att ta sig runt i utställningen. I samband med workshoparna bjöd vi på fika. Att lägga in tid för att umgås under avslappnade former ökade samhörigheten i gruppen. Det var också under fikorna som det dök upp flest nya idéer och åsikter.
Allt som vi kom fram till i våra workshops försökte vi hjälpa museet att ta till sig och använda så att de kunde och kan göra framtida besök bättre för alla museibesökare.

Under Rapporter kan du läsa mer om hur vi testade Stadsmuseets utställningar och aktiviteter!