Funkar en utställning utan text?

När Funktek tidigare har testat utställningar på Göteborgs stadsmuseum har det blivit tydligt att text och bild är dominerande inslag. Oftast bygger utställningar på det visuella. Detta innebär att seende personer får ut mycket mer av besöket än en besökare med någon form av normbrytande synvariation. Därför har Funktek bland annat börjat arbeta för att utställningstexter ska spelas in så att besökaren kan få texterna upplästa. I dagsläget finns texterna att tillgå som ljud i museets utställningar Urbanum och Musiklivet.

I september 2016 öppnar en ny utställning på Göteborgs stadsmuseum. Utställningsgruppen har haft tankar om att helt eller delvis undvika text och itstället lägga tonvikten på ljud och inspelade texter. Vid en sådan lösning blir det särkilt viktigt med teckenspråkstolkningar av ljudet. Men även om ljudet finns som teckenspråksfilmer… hur funkar en utställning utan text? Detta passade vi på att undersöka i en workshop med projektets funktek-piloter.

Vi använde oss av museets 1700-tals-utställning. Texterna i det första rummet av utställningen spelades in som ljud Sedan täckte vi över texterna så att besökarna endast fick tillgång till informationen via en iPad. Vi testade också hur det funkade att att använda sig av ljud och text samtidigt.

Bilden visar två besökare som står vid en monter i utställningen. Besökarna står till vänster och till höger i bild och mellan dem syns delar av montern. I montern stor olika sorters porslin mot en röd bakgrund.

Två funktek-piloter lyssnar på utställningens innehåll.

Flera piloter uppskattade att kunna lyssna till texterna. För en del blev det lättare att fokusera på det inspelade ljudet än om de hade läst en text. Samtidigt kan besökaren röra sig i utställningen på ett annat sätt medans hen lyssnar och slipper stå och trängas vid en monter eller behöva vänta på att någon annan har läst färdigt. En del piloter menade att de lade märke till andra saker än förut och att de tittade längre i montrarna.  Det finns också nackdelar:

”En blir sluten i sin egen värld, en kommunicerar inte. Får inte samma samhörighet.”

När en besökare upplever en utställning på detta sätt förloras en del av det sociala samspelet som kan uppstå i en utställning. För en del besökare är en viktig del av besöket att bolla utställningen mellan sig och sina vänner. Sådana möten och samtal möjliggörs inte på samma sätt när en går runt i utställningen med hörlurar. Istället kan det uppfattas som störande när någon annan pratar samtidigt som en själv lyssnar.

Om museet – och andra museer – väljer att arbeta sig bort ifrån text och mot upplevelser som basseras på t.ex. en audioguide är detta viktigt att fundera kring. Samtidigt visade testet att de allra flesta uppskattar, behöver och vill ha texter som går att spela upp. Så, funkar en utställning utan text? Ja, för en del. Men bäst blir det om det finns både och. Och den svårare frågan är: hur ska besökarna få ljudet till sina öron eller teckenspråksfilmen till sina ögon?

Den frågan kommer vi att jobba vidare med under projektets sista år på museet…

Läs hela rapporten från utställningen här: RAPPORT: ATT UPPLEVA EN UTSTÄLLNING I LJUD

/Daniel

Tillbaka till bloggen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan använda dessa HTML-taggar och attribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>